Home Regjistri i Shoqërive të Auditimit
Emri dhe forma ligjoreRregjistrimi i parë (Nr., Datë) Nipt
"ACC Global FinCorp" SH.P.KKR 941, 03.04.2024M02320010R
"EB Investment" SH.P.KKR 892, 06.12.2023M31324009L
"KEI Auditing & Consulting" SH.P.K919, 02.02.2024M41323030C
“M&L Auditing” sh.p.k882, 02.10.2023M32121023E
A&E AUDITING shpk225, 12.04.2011L16509203F
A&Y Auditing shpk223, 12.04.2011L17513501G
ACA Margjeka sh.p.k.485, 22.02.2016L61408003D
Agolli Audit & Consulting” sh.p.kKR 897, 06.12.2023M32405037S
Alb Auditing & Co sh.p.k.558, 15.02.2019L91329013A
ALB BB AUDITING sh.p.kK31517001I
ALB-AUDIT sh.p.k.47, 14.01.2003L01417011K
ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k186, 18.02.2010L01405019O
ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k406, 31.03.2014L41310001P
ALLS Consulting sh.p.k.734, 07.05.2021M02416012Q
Amel Auditing sh.p.k826, 07.10.2022M24403402U
AS-Audit Services sh.p.k31, 03.03.2012L11813002E
Audit Plus sh.p.k.722, 05.03.2021M12610601O
Auditing Partners sh.p.k.747, 14.07.2021K61703021H
BDO Albania shpk220, 01.02.2011L02407004C
BEZO CONSULTING Sh.p.k436, 14.11.2014L41428012I
BV Audit Solutions SH.P.K942, 03.04.2024M37418001B
CONSULTING PARTNERS sh.p.k834, 07.10.2022M22123012V
Crowe AL sh.p.k.40, 10.01.2003K31516059K
DELOITTE AUDIT ALBANIA SH.P.K423, 31.07.2014L41709002H
E & B Auditing shpk193, 12.07.2010L01409001J
E.S.FINANCIAL ADVISORY sh.p.k.531, 13.04.2018K82230010B
ENNUR AUDITIM sh.p.k470, 09.12.2015L57403004U
ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - Dega ne Shqiperi112, 20.12.2006K61911012I
Euro - audit, consultancy.co sh.p.k156, 29.12.2008K82403001L
FAKT- Advisory sh.p.k.545, 06.11.2018L71725002V
FF-FB Sh.p.k651, 06.02.2020M01307017G
FILTO AUDITING sh.p.k.147, 15.10.2008K81401002H
GMK AUDITING sh.p.k.569, 15.02.2019L91404021H
GOSNISHTI AUDITORS AND PARTNERS sh.p.k398, 31.03.2014L32423013P
GRANT THORNTON sh.p.k.165, 30.07.2009K91923007M
H Auditing sh.p.k.682, 06.02.2020L17608503A
Haxhi Audit & Consulting sh.p.k.655, 06.02.2020L92427006M
HLB AUDIT ALBANIA” sh.p.k888, 02.10.2023M31927020J
HOLLY & ENDY AUDITING sh.p.k.32, 28.12.2001K31323006D
I.L.D-99 AUDIT sh.p.k.53, 07.07.2003K31516110I
IKG Auditing Sh.p.k437, 21.11.2014L42303001F
IL-SA-AUDITING sh.p.k.89, 28.12.2005K92720402A
INTER BBK AUDITING sh.p.k.37, 06.01.2003K31331042Q
J2N1 sh.p.k.752,16.09.2021M11809040U
K&L Auditing sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e pare Financial Consulting K&L sh.p.k. – ndryshuar në vitin 2021)168, 30.07.2009K61607002S
KEI-AL AUDITING sh.p.k376, 28.03.2014L37023201C
Kreston Albania sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë Net-SFS sh.p.k. - ndryshuar në vitin 2016, emri i shoqërisë Net-SFS Kreston sh.p.k. - ndryshuar në vitin 2020)430, 17.10.2014L42007012I
Kushi Auditing sh.p.k.634, 04.12.2019L92013504N
LASKA AUDITING sh.p.k.486, 22.02.2016L66401201U
LIBURN AUDIT SH.P.K864, 01.06.2023M31715043E
LIRENG AUDITING sh.p.k.180, 16.02.2010K92302060P
MAZARS sh.p.k.110, 06.11.2006K32123006W
MESLANI AUDITING sh.p.k.794, 20.04.2022M21515027P
MOORE Albania sh.p.kKR 869, 01.08.2023M31904014L
Muça Auditing sh.p.k.726, 05.03.2021L81406044I
Nelas Consulting sh.p.k852, 05.04.2023M22407017N
Nexia AL sh.p.k.166, 30.07.2009K91721010Q
PKF Albania sh.p.k. (Emri i shoqerise ne regjistrimin e pare Tirana Financial Auditors sh.p.k.- ndryshuar ne vitin 2021)450, 20.02.2015L51413005U
PricewaterhouseCoopers Assurance Services sh.p.k,701, 03.07.2020L92014010J
Public Accounting Service Union and Trust sh.p.k32, 03.03.2012L21423032S
R-Auditing sh.p.k.607, 01.08.2019L91728001H
RSM Albania sh.p.k.757, 16.09.2021L92313035V
S & E LAZE AUDIT sh.p.k394, 29.03.2014L48709501U
STUDIO - IRS FINANCE& AUDITIM sh.p.k.106, 02.11.2006K61726005C
Studio L.E.A.L. AUDITING sh.p.k.143, 06.02.2008K83814801N
STUDIO VIAR CONSULTING SH.P.K822, 01.08.2022M21928025H
TELO-Auditing shpk217, 21.01.2011L11313008O
TIRANA AUDITING 3 sh.p.k.490, 18.04.2016L61606046F
TOSKA AUDIT GROUP " sh.p.k944, 03.04.2024M41318013K
TPA Horwath Albania sh.p.k381, 28.03.2014L31619012O
Trust Consulting sh.p.k854, 05.04.2023M31501006Q
UHY ELITE sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë ABM AUDITING sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2009)39, 10.01.2003K31712103L
VENIS Audit&Finance sh.p.k239, 21.10.2011L12005002L
ZLA CONSULTING sh.p.k5, 09.04.2013L21408015A