TOSKA AUDIT GROUP ” sh.p.k

TOSKA AUDIT GROUP " sh.p.k
NIPT: M41318013K
Regjistrimi i Pare: 944, 03.04.2024
Adresa: Rr"Komuna e Parisit", Pallati Rexhepi,Kati 1, Ap.3,Tiranë
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected], 0693768764
Administratorët: Donald Toska
Persona kontakti: Donald Toska
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Donald Aqif Toska,
Ortakët/Aksionerët:

Donald Toska 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: Iris Qirjaqi, Eftali Qirjaqi