Alb Auditing & Co sh.p.k.

Alb Auditing & Co sh.p.k.
NIPT: L91329013A
Regjistrimi i Pare: 558, 15.02.2019
Adresa: Rruga "Jordan Misja", pallati "Sara-El", shk. 1, ap. 1, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Albana Canaj
Persona kontakti: Albana Canaj
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ramadan Shaban Ndreaj,
Albana Refik Canaj,
Ortakët/Aksionerët:

Albana Canaj - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: