Trust Consulting sh.p.k

Trust Consulting sh.p.k
NIPT: M31501006Q
Regjistrimi i Pare: 854, 05.04.2023
Adresa: Rruga Tish Daija, Kompleksi i ri Kika, Nd. 5, Kati 4 Tiranë, Mobil:0682087442;0682000906 
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Alda Prençe, Vullnetare Hoxha
Persona kontakti: Alda Prençe
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Alda Mekail Prençe,
Ortakët/Aksionerët:

Alda Prençe - 51 % Vullnetare Hoxha - 49 %

Anëtaret e organeve te drejtimit: Alda Prençe, Vullnetare Hoxha