FILTO AUDITING sh.p.k.

FILTO AUDITING sh.p.k.
NIPT: K81401002H
Regjistrimi i Pare: 147, 15.10.2008
Adresa: Sheshi Willson, Rr. M.Gjollesha, Kulla Fati, kati VIII, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Ares Filto, Tatjana Filto
Persona kontakti: Tatjana Filto
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Olnida Nikollaq Çobo,
Ares Dhimitraq Filto,
Ortakët/Aksionerët:

Ares Filto - 51%

Tatjana Filto - 49%

Anëtaret e organeve te drejtimit: