TELO-Auditing shpk

TELO-Auditing shpk
NIPT: L11313008O
Regjistrimi i Pare: 217, 21.01.2011
Adresa: Rr.Ismail Qemali, Pallati i Firmes Gener 2, Zyra Nr.3, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Eleonora Olli, Ted Olli
Persona kontakti: Eleonora Olli
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Eleonora Piro Olli,
Ortakët/Aksionerët: Eleonora Olli - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: