ALB-AUDIT sh.p.k.

ALB-AUDIT sh.p.k.
NIPT: L01417011K
Regjistrimi i Pare: 47, 14.01.2003
Adresa: Njësia Administrative nr. 5, Rruga "Andon Zakon Çajupi", Pallati 22/2, Hyrja 14, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Hetem Sulaj, Klaus Sulaj
Persona kontakti: Hetem Sulaj
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Hetem Kodhel Sulaj,
Ortakët/Aksionerët: Hetem Sulaj - 80% Klaus Sulaj - 10% Kriss Sulaj - 10%
Anëtaret e organeve te drejtimit: