UHY ELITE sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë ABM AUDITING sh.p.k – ndryshuar ne vitin 2009)

UHY ELITE sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e parë ABM AUDITING sh.p.k - ndryshuar ne vitin 2009)
NIPT: K31712103L
Regjistrimi i Pare: 39, 10.01.2003
Adresa: Rr.Deshmoret e 4 Shkurtit, Pall.17, H.3, kati 3, Ap.12, Kutia Postare 1514, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: UHY International
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected] www.uhy-elite.com
Administratorët: Artan Xhiani, Helga Aliaj
Persona kontakti: Artan Golemi, Artan Xhiani
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Artan Mustafa Xhiani,
Ortakët/Aksionerët:

Artan Xhiani   Ortak – 67 %; Artan Golemi   Ortak – 33 %

Anëtaret e organeve te drejtimit: