ERNST & YOUNG EKA, SHKUP – Dega ne Shqiperi

ERNST & YOUNG EKA, SHKUP - Dega ne Shqiperi
NIPT: K61911012I
Regjistrimi i Pare: 112, 20.12.2006
Adresa: Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 6, Tiranë, Shqipëri 19 Marshal Tito street, Shkup, Maqedoni
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: Ernst & Young Global
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected] www.ey.com
Administratorët: Mario Vangjeli, Nikolay Garnev
Persona kontakti: Mario Vangjeli
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Mario Anesti Vangjeli,
Gentian Ligo Tata,
Alba Niko Pine,
Ortakët/Aksionerët:

Ernst & Young EKA Shkup - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: