BEZO CONSULTING Sh.p.k

BEZO CONSULTING Sh.p.k
NIPT: L41428012I
Regjistrimi i Pare: 436, 14.11.2014
Adresa: Rr. Don Bosko, Pallati Meldi shpk, Ap. nr 8, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected] [email protected]
Administratorët: Bledi Bezo
Persona kontakti: Bledi Bezo
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Bledi Ylber Bezo,
Ortakët/Aksionerët:

Nadire Bezo - 10% Ylber Bezo - 20% Ardi Bezo - 10% Bledi Bezo - 60%

Anëtaret e organeve te drejtimit: