Muça Auditing sh.p.k.

Muça Auditing sh.p.k.
NIPT: L81406044I
Regjistrimi i Pare: 726, 05.03.2021
Adresa: Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga Mihal Grameno, Pallati Vjero, Kati 2, Nr.5, Tiranë
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Lindita Hysni Muca
Persona kontakti: Lindita Hysni Muca
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Lindita Hysni Muca,
Ortakët/Aksionerët:

Lindita Muca - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: