“KEI Auditing & Consulting” SH.P.K

"KEI Auditing & Consulting" SH.P.K
NIPT: M41323030C
Regjistrimi i Pare: 919, 02.02.2024
Adresa: Rruga "Skender Luarasi", Sheshi Gjeneral Jozef San Martin, Nd.3, H.6,Tiranë, 0689055228/ 0692069434
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.keiauditing.com, [email protected], [email protected]
Administratorët: Iris Qirjaqi, Eftali Qirjaqi
Persona kontakti: Iris Qirjaqi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Iris Koço Qirjaqi,
Kristi Valentin Lula,
Ortakët/Aksionerët:

Iris Qirjaqi 76%,  Eftali Qirjaqi 24%

Anëtaret e organeve te drejtimit: Iris Qirjaqi, Eftali Qirjaqi