Nexia AL sh.p.k.

Nexia AL sh.p.k.
NIPT: K91721010Q
Regjistrimi i Pare: 166, 30.07.2009
Adresa: Rruga Margarita Tutulani, Pallati Viridario 1, Kati 2, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: Nexia International
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.nexia.al [email protected]
Administratorët: Elton Haxhi
Persona kontakti: Orjana Kalaja
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Elton Leandro Haxhi,
Orjana Muhamet Kalaja,
Ortakët/Aksionerët:

Orjana Kalaja 51%, Western Balkan Alliance 49%

Anëtaret e organeve te drejtimit: