Euro – audit, consultancy.co sh.p.k

Euro - audit, consultancy.co sh.p.k
NIPT: K82403001L
Regjistrimi i Pare: 156, 29.12.2008
Adresa: Tirane Tirane TIRANE Rruga "Muhamet Gjollesha", Pallati i Ri "Foleja e Gjelber", Hyrja F, Kati 5, Ap. F51, prane ish - UEM Tirane
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected] [email protected]
Administratorët: Paqesor Qato, Mimika Qato
Persona kontakti: Paqesor Qato
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Paqesor Ali Qato,
Armand Vullnet Hasko,
Ortakët/Aksionerët:

Paqesor Qato - 90%

Armand Vullnet Hasko - 5%

Eva Basho - 5%

Anëtaret e organeve te drejtimit: