MAZARS sh.p.k.

MAZARS sh.p.k.
NIPT: K32123006W
Regjistrimi i Pare: 110, 06.11.2006
Adresa: Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Emin Duraku, Pallati Binjakët Nr. 5, Kati 1 teknik, Ap. 1&2, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: MAZARS
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.mazars.al [email protected]
Administratorët: Teit Gjini, Gjergji Koleka
Persona kontakti: Diana Ylli, Irena Pulo, Teit Gjini
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Diana Barjam Ylli,
Irena Jahja Pulo,
Teit Agim Gjini,
Ortakët/Aksionerët:

Teit Gjini - 50% Diana Ylli - 45% Irena Pulo - 5%

Anëtaret e organeve te drejtimit: Teit Gjini