R-Auditing sh.p.k.

R-Auditing sh.p.k.
NIPT: L91728001H
Regjistrimi i Pare: 607, 01.08.2019
Adresa: Tirane, Rruga "Abdyl Frasheri" Godina 11, Hyrja 1, Ap 7, Tirane
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Rrezarta Qerimi
Persona kontakti: Rrezarta Qerimi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Rrezarta Pëllumb Qerimi,
Ortakët/Aksionerët:

Rrezarta Qerimi - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: