IL-SA-AUDITING sh.p.k.

IL-SA-AUDITING sh.p.k.
NIPT: K92720402A
Regjistrimi i Pare: 89, 28.12.2005
Adresa: Lagjja Kastriot, Rr. Brigada e 11 Sulmuese, Pallati Lushaku 09, Kati i Dyte, Perballe Drejtorise Tatimore, Fier, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected] [email protected]
Administratorët: Valentina Haxhi, Anisa Gjoni
Persona kontakti: Valentina Haxhi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Valentina Haxhi Haxhi,
Ortakët/Aksionerët: Valentina Haxhi - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: