J2N1 sh.p.k.

J2N1 sh.p.k.
NIPT: M11809040U
Regjistrimi i Pare: 752,16.09.2021
Adresa: Njesia Bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Ndertesa 14, Hyrja 6, Apartamenti 27, Tirane
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Ditjon Kalemasi
Persona kontakti: Ditjon Kalemasi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ditjon Gramoz Kalemasi,
Ortakët/Aksionerët:

Ditjon Kalemasi - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: