Kërkesat që duhen plotësuar

Home Përse do të bëhesh Auditues Ligjor

Përse do të bëhesh Auditues Ligjor

Me Programin e Edukimit Profesional, ju do të ndjeheni të sigurtë dhe të aftë për të trajtuar çdo sfidë të kontabilitetit, auditimit, financës ose biznesit me të cilën përballeni në tregun e sotëm. Programi ka një fokus të fortë në zbatimin praktik të njohurive.

Anëtarësimi në IEKA është vlerësim për punën dhe arritjet tuaja, për aftësitë e komunikimit dhe të bashkëpunimit, për qasjen ndaj zgjidhjes së problemeve, studim dhe zhvillim i një mënyre të punës që mbështetet në standardet më të larta etike, e që e thekson mendimin kritik dhe aftësitë teknike.

Prej 13 vitesh IEKA është anëtar i IFAC – organizata e cila është lideri botëror i profesionit të kontabilitetit dhe auditimit si dhe organizatave të tjera ndërkombëtare si EFFA, FCM, FIDEF që kanë një dëshirë të përbashkët për të mbështetur dhe bërë një ndryshim në anëtarët tanë dhe profesionin e kontabilitetit dhe auditimit.

IEKA mbështet zhvillimin e standardeve ndërkombëtare me cilësi të lartë për auditimin dhe sigurinë, kontabilitetin e sektorit publik, etikën dhe edukimin. Ka qënë një sukses rritja nga 57 anëtarë themelues në mbi 231 anëtarë që ushtrojnë profesionin (nga 466 gjithsej).

 

Duke qenë anëtar të IEKAs:

 

  • Ju do të shquheni për nivel të lartë profesional në fushën e auditimit ligjor, shërbimeve të dhënies së sigurisë dhe kontabilitetit;
  • Ju do të merrni njohuritë më të mira në fushën e kontabilitetit dhe të auditimit të arritura dhe të mbajtura përmes trajnimit të vazhdueshëm profesional,
  • Ju do të keni një qasje më të mirë teknike në zgjidhjen e problemeve;
  • Ju do të dalloheni për integritet dhe vlera të larta etike dhe profesionale;
  • Ju do të informoheni për ndryshimet më të fundit në fushën e profesionit;