STUDIO – IRS FINANCE& AUDITIM sh.p.k.

STUDIO - IRS FINANCE& AUDITIM sh.p.k.
NIPT: K61726005C
Regjistrimi i Pare: 106, 02.11.2006
Adresa: Rruga Plazh/13, Hyrja 6,Ap.5, Durrës, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Denis Abazi
Persona kontakti: Denis Abazi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Denis Hajri Abazi,
Ortakët/Aksionerët:

Denis Hajri Abazi - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: