HLB AUDIT ALBANIA” sh.p.k

HLB AUDIT ALBANIA” sh.p.k
NIPT: M31927020J
Regjistrimi i Pare: 888, 02.10.2023
Adresa: Rruga Muhamet Gjollesha, Nd nr.43/2, Sh 1, Ap 2, Tiranë
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Doriana Mamillo
Persona kontakti: Doriana Mamillo 0694289871
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Doriana Kristaq Mamillo,
Ortakët/Aksionerët:

Doriana Mamillo 51%, HLB ALBANIA sh.p.k 49%

Anëtaret e organeve te drejtimit: