Crowe AL sh.p.k.

Crowe AL sh.p.k.
NIPT: K31516059K
Regjistrimi i Pare: 40, 10.01.2003
Adresa: Rr. Brigada 8, Pallati 8/1, Ap. 14, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: Crowe Global
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected] [email protected] www.crowe.al [email protected]
Administratorët: Nexhmije Cela,
Persona kontakti: Arber Kalluci, Orjeta Miftari
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Nexhmije Rexhep Cela,
Arbër Shpëtim Kalluçi,
Ortakët/Aksionerët:

Nexhmije Cela - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: