K&L Auditing sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e pare Financial Consulting K&L sh.p.k. – ndryshuar në vitin 2021)

K&L Auditing sh.p.k. (Emri i shoqërisë në regjistrimin e pare Financial Consulting K&L sh.p.k. – ndryshuar në vitin 2021)
NIPT: K61607002S
Regjistrimi i Pare: 168, 30.07.2009
Adresa: Lagjja nr.1, Rruga Onhezmi, Godina 62, Sarandë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Leonidha Foti, Sherina Hadushaj
Persona kontakti: Leonidha Foti
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Leonidha Irakli Foti,
Ortakët/Aksionerët:

Leonidha Foti - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: