“EB Investment” SH.P.K

"EB Investment" SH.P.K
NIPT: M31324009L
Regjistrimi i Pare: KR 892, 06.12.2023
Adresa: Rruga"Ismail Qemali",Hyrja 2, Pallati 7/1 Tiranë
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected] 0694064310
Administratorët: Erinda Xhaferraj
Persona kontakti: Erinda Xhaferraj 0694064310
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Erinda Veri Xhaferraj,
Ortakët/Aksionerët:

Erinda Xhaferraj 51%, Bjona Ziaj 49%

Anëtaret e organeve te drejtimit: