MESLANI AUDITING sh.p.k.

MESLANI AUDITING sh.p.k.
NIPT: M21515027P
Regjistrimi i Pare: 794, 20.04.2022
Adresa: Rruga Tish Daja, Kompleksi Hawai, Kulla II,,Apartamenti nr 39, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
KR 794, 20.04.2022, Regjistrim
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Edrian Meslani - 100%
Persona kontakti: Edrian Meslani
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Edrian Hetem Meslani,
Ortakët/Aksionerët:

Edrian Meslani - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: