ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k

ALBANIAN CONSULTANCY sh.p.k
NIPT: L41310001P
Regjistrimi i Pare: 406, 31.03.2014
Adresa: Rr. Sami Frashëri, P. Titan, K.10, Nr.34, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: Russell Bedford International
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.albanianconsultancy.com [email protected]
Administratorët: Gentian Barjamaj, Blerim Balla
Persona kontakti: Gentian Barjamaj
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Erion Llambro Berberi,
Gentian Qemal Barjamaj,
Ortakët/Aksionerët:

Gentian Barjamaj - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: