“ACC Global FinCorp” SH.P.K

"ACC Global FinCorp" SH.P.K
NIPT: M02320010R
Regjistrimi i Pare: KR 941, 03.04.2024
Adresa: Rr"Shyqyri Berxolli", Pallati Intercosat, Shkalla B, Kati 5, H 20B, Tiranë
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected], 0672255777
Administratorët: Albana Veshi (Caushi)
Persona kontakti: Albana Veshi (Caushi)
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Albana Veshi (Caushi),
Ortakët/Aksionerët:

Albana Veshi (Caushi) 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: Iris Qirjaqi, Eftali Qirjaqi