GMK AUDITING sh.p.k.

GMK AUDITING sh.p.k.
NIPT: L91404021H
Regjistrimi i Pare: 569, 15.02.2019
Adresa: Njesia Administrative nr.11, Sheshi "Karl Topia", Kulla nr.1, Shk.3, Ap. 8, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Sose Shqiponja
Persona kontakti: Sose Shqiponja
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Sose Lamçe Shqiponja,
Ortakët/Aksionerët:

Sose Shqiponja - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: