ZLA CONSULTING sh.p.k

ZLA CONSULTING sh.p.k
NIPT: L21408015A
Regjistrimi i Pare: 5, 09.04.2013
Adresa: Njesia Bashkiake Nr.9, Bulevardi Zogu i Pare, Rruga Maliq Muco, Nr.1, Qendra e Biznesit STAR, Kati 4, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Bledar Korkaj, Olsi Ibro
Persona kontakti: Bledar Korkaj
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Bledar Rasim Korkaj,
Ortakët/Aksionerët: Olsi Ibro - 49% Bledar Korkaj - 51%
Anëtaret e organeve te drejtimit: