VENIS Audit&Finance sh.p.k

VENIS Audit&Finance sh.p.k
NIPT: L12005002L
Regjistrimi i Pare: 239, 21.10.2011
Adresa: Rr. Fadil Rada Pallati "Rruga - Ura" nr.1, shk.1, Ap.2 (prane ATSH-se), Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Vera Lala, Eni Lala
Persona kontakti: Vera Lala
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Vera Fazlli Lala,
Ortakët/Aksionerët:

Vera Lala - 75% Eni Lala - 25%

Anëtaret e organeve te drejtimit: