STUDIO VIAR CONSULTING SH.P.K

STUDIO VIAR CONSULTING SH.P.K
NIPT: M21928025H
Regjistrimi i Pare: 822, 01.08.2022
Adresa: Rruga Luigj Gurakuqi, P 18, H 4, K 6, AP 21, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected], [email protected]
Administratorët: Fatime Alliu, Naim Alliu
Persona kontakti: Fatime Alliu
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Fatime Qemal Alliu,
Ortakët/Aksionerët:

Fatime Alliu- 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: