Public Accounting Service Union and Trust sh.p.k

Public Accounting Service Union and Trust sh.p.k
NIPT: L21423032S
Regjistrimi i Pare: 32, 03.03.2012
Adresa: Rr. Themistokli Gërmenji, Pallati Ambasador I, Kati I, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Ilda Duhanxhiu, Evis Duhanxhiu
Persona kontakti: Ilda Duhanxhiu
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ilda Ibrahim Duhanxhiu,
Ortakët/Aksionerët: Ilda Duhanxhiu - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: