H Auditing sh.p.k.

H Auditing sh.p.k.
NIPT: L17608503A
Regjistrimi i Pare: 682, 06.02.2020
Adresa: Lagjja Besëlidhja, Pallati 132, Kati 2, Lezhe, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Hava Mucollari
Persona kontakti: Hava Mucollari
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Hava Refat Mucollari,
Ortakët/Aksionerët:

Arlind Muçollari - 25% Hava Mucollari - 75%

Anëtaret e organeve te drejtimit: