LIBURN AUDIT SH.P.K

LIBURN AUDIT SH.P.K
NIPT: M31715043E
Regjistrimi i Pare: 864, 01.06.2023
Adresa: Njesia bashkiake nr.7, Rruga Mujo Ulqinaku, Pallati Teknoprojekt, Kati I, Ap 5 Tiranë
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Yllka Agolli, Vjollca Begu
Persona kontakti: Yllka Agolli 0692045589 
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Yllka Bexhet Agolli,
Ortakët/Aksionerët:

Yllka Agolli - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: KR 864, 01.06.2023, Regjistrim