TIRANA AUDITING 3 sh.p.k.

TIRANA AUDITING 3 sh.p.k.
NIPT: L61606046F
Regjistrimi i Pare: 490, 18.04.2016
Adresa: Blv. "Zhan D'ark", ZK 8250, Nr pasuri 5/60, Zyra nr.12, prane ish-Ekspozita " Shqiperia Sot", Tirane
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected] [email protected]
Administratorët: Drilona Çeçi, Nexhip Çeçi
Persona kontakti: Drilona Çeçi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Drilona Nexhip Çeçi,
Ortakët/Aksionerët:

Nexhip Çeçi - 20% Drilona Çeçi - 80%

Anëtaret e organeve te drejtimit: Drilona Çeçi, Nexhip Çeçi