I.L.D-99 AUDIT sh.p.k.

I.L.D-99 AUDIT sh.p.k.
NIPT: K31516110I
Regjistrimi i Pare: 53, 07.07.2003
Adresa: Njësia Bashkiake nr. 5, Rr. Emin Duraku, Pallati Aviacioni i Vjetër, Zona Kadastrale 8270 Shk.6, Ap.66, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.ild-99.com [email protected]
Administratorët: Luan Kamberi, Alba Qirjazi
Persona kontakti: Luan Kamberi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Luan Musa Kamberi,
Nevila Sami Cara,
Ortakët/Aksionerët:

Luan Kamberi - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: