Si të bëhesh anëtar?

Regjistri Publik

Provime Profesionale, 2024

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar

IEKA përfaqëson një organizëm të së drejtës private (i përbërë nga anëtarët e tij), të cilit i janë dhënë atribute publike, në funksion të mbrojtjes së interesit publik.

Standardet

IEKA siguron formimin cilësor dhe profesional të kandidatëve

Kodi Etikës

Mësoni më shumë rreth aktivitetit të IEKA

Pse duhet të anëtarësohesh në IEKA

IEKA përfaqëson një organizëm të së drejtës private, të cilit i janë dhënë atribute publike, në funksion të mbrojtjes së interesit publik.

Trajnime për
Anëtarët

IEKA ofron kualifikime profesional për Anëtarët e saj në mënyrë periodike.

Trajtime
Ligjore

IEKA grupon profesionistët kontabël të pajisur me titullin “Auditues Ligjorë”

Trajnime për
Kandidatët

Prej vitit 2001 IEKA regjistron kandidatë për të fituar titullin “Auditues Ligjor”.

NJOFTIME

Informacione të nevojshme për vendin dhe mbi fushën e kontabilitetit

Publikime të IEKA-s

Covid-19

Auditime