GRANT THORNTON sh.p.k.

GRANT THORNTON sh.p.k.
NIPT: K91923007M
Regjistrimi i Pare: 165, 30.07.2009
Adresa: Rr: Sami Frasheri, Kompleksi T.I.D, Shk.B, Kati 1 Tel.: +355 42 274 832, Tiranë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: Grant Thornton International
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.grantthornton.al [email protected]
Administratorët: Kledian Kodra
Persona kontakti: Kledian Kodra
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Erjona Eduard Isufi,
Kledian Agron Kodra,
Ortakët/Aksionerët:

Kledian Kodra - 80% Shoqeria e konsulences GRANT THORNTON CONSULTING DOO SHKUP - 20%

Anëtaret e organeve te drejtimit: Kledian Kodra