Rregulloret

Home Rregulloret

Rregulloret

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) u krijua më datën 24 Nëntor 1997, me statusin e një shoqate profesionale jo fitimprurëse, që grupon profesionistët kontabël të pajisur me titullin “Auditues Ligjorë” të cilët e ushtrojnë profesionin e tyre në praktikën publike në  mënyrë të pavarur  në statusin e personave  fizikë ose në përbërje të shoqërive audituese.

Statuti i IEKAs

Per te shkarkuar dokumentin e statutit, klikoni Statuti

Miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve me Vendimin Nr. 125 datë 29.06.2017

Miratuar nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë me Vendimin Nr. 133 datë 27.12.2018

Për të shkarkuar Vendimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, klikoni Vendimi

Edukimi dhe kualifikimi vijueshëm

Për të shkarkuar regulloren e edukimit dhe kualifikimit profesional që përfshin praktikën profesionale  dhe kualifikimin e vijueshëm  klikoni më poshtë:

  1. Rregullore e Edukimit dhe Kualifikimit Profesional
  2. Rregullore per realizimin e moduleve profesionale, në kuader të programit të Edukimit të Kandidatëve për Auditues Ligjor

Investigimi

Për të shkarkuar rregulloren e Komiteit të Investigimit dhe Disiplinës klikoni më poshtë:

Rregullore e Komitetit të Investigimit dhe Disiplinës

Kontrolli i cilësisë

Për të shkarkuar rregulloren e Kontrolit të Cilësisë klikoni më poshtë:

Rregullore Kontrollit të Cilësisë

Regjistrimi

Për të shkarkuar regulloren e autoritetit të regjistrimit klikoni më poshtë:

Rregullore Autoriteti Regjistrimit

Ju duhet ndihmë?

Ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni. Ne do të mund t'iu kthejmë përgjigje brenda 1-2 ditëve pune.

Tel: +355 4 23 46 077
Email: [email protected]