A&Y Auditing shpk

A&Y Auditing shpk
NIPT: L17513501G
Regjistrimi i Pare: 223, 12.04.2011
Adresa: Lagjja Varosh, Blvd. Gjergj Fishta, Ndërtesa nr. 9, Kati 2, Ap 6, Lezhe, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Ajeta Çaça, Ylli Caca
Persona kontakti: Ajeta Çaça
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ajeta Ahmet Çaça,
Ortakët/Aksionerët:

Ajeta Çaça - 90% Ylli Caca - 10%

Anëtaret e organeve te drejtimit: