Nelas Consulting sh.p.k

Nelas Consulting sh.p.k
NIPT: M22407017N
Regjistrimi i Pare: 852, 05.04.2023
Adresa: Rr. 3- Dëshmorët, H. 11, Ap. 31, Nd. 64, Kashar, Tiranë, Mobil: 0682077652
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Ornela Ndreko
Persona kontakti: Ornela Ndreko
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ornela Llazi Ndreko,
Ortakët/Aksionerët:

Ornela Ndreko - 100 %

Anëtaret e organeve te drejtimit: Ornela Ndreko - 100 %