BV Audit Solutions SH.P.K

BV Audit Solutions SH.P.K
NIPT: M37418001B
Regjistrimi i Pare: 942, 03.04.2024
Adresa: Fahri Ramadani, Rr"Martin Camaj", Godina 5 kateshe, Kati 1, Nr. 3/2+1-4 4001, Shkodër
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected], 0682005193
Administratorët: Besmir Shkreli
Persona kontakti: Besmir Shkreli
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Besmir Shkreli,
Ortakët/Aksionerët:

Besmir Shkreli 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: Iris Qirjaqi, Eftali Qirjaqi