CONSULTING PARTNERS sh.p.k

CONSULTING PARTNERS sh.p.k
NIPT: M22123012V
Regjistrimi i Pare: 834, 07.10.2022
Adresa: TIRANE Njesia Bashkiake nr. 5, Rruga Komuna e Parisit, Pallati Niku Konstruksion, Kati 7, Ap. 61, Tirane, Shqiperi
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Ermir Veipi, Keida Veipi
Persona kontakti: Ermir Veipi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Ermir Nexhat Veipi,
Ortakët/Aksionerët:

Ermir Veipi - 75% Keida Veipi - 25%

Anëtaret e organeve te drejtimit: Ermir Veipi, Keida Veipi