LASKA AUDITING sh.p.k.

LASKA AUDITING sh.p.k.
NIPT: L66401201U
Regjistrimi i Pare: 486, 22.02.2016
Adresa: Rr. Sheh Zeneli, Lagja Hajro Çakerri, Pallati Elda VI, Vlorë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Luciana Laska
Persona kontakti: Luciana Laska
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Luciana Luftar Laska,
Ortakët/Aksionerët:

Luciana Laska - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: