Agolli Audit & Consulting” sh.p.k

Agolli Audit & Consulting” sh.p.k
NIPT: M32405037S
Regjistrimi i Pare: KR 897, 06.12.2023
Adresa: Rruga"Ibrahim Rugovai",Kompleksi Green Park, Hyrja 8,kati 6, Ap 22 Tiranë
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected] 0682007251
Administratorët: Rovena Agolli
Persona kontakti: Rovena Agolli, 0682007251
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Rovena Agim Agolli,
Ortakët/Aksionerët:

Rovena Agolli 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: