S & E LAZE AUDIT sh.p.k

S & E LAZE AUDIT sh.p.k
NIPT: L48709501U
Regjistrimi i Pare: 394, 29.03.2014
Adresa:  Rruga: "Tish Daija", Kompleksi Kika 2, Godina 11, Kati 7, Tiranë
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected] [email protected]
Administratorët: Stoli Laze
Persona kontakti: Stoli Laze, Eldi Laze
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Eldi Isuf Laze,
Ortakët/Aksionerët:

Eldi Laze 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: