ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k

ALBANIAN AUDIT PARTNERS Sh.p.k
NIPT: L01405019O
Regjistrimi i Pare: 186, 18.02.2010
Adresa: Rruga Skënder Luarasi, sheshi Gjenerali Jozef San Martini, Pallati 3, Tiranë
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Dashnor Carcani
Persona kontakti: Dashnor Carcani
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Dashnor Rustem Carcani,
Ortakët/Aksionerët:

Dashnor Carcani - 100%

Anëtaret e organeve te drejtimit: