Amel Auditing sh.p.k

Amel Auditing sh.p.k
NIPT: M24403402U
Regjistrimi i Pare: 826, 07.10.2022
Adresa: Lagjia Xhevdet Nepravishta, Rr: Qerim Arapi, Nd 22/223, Lushnje, Tel: +355 692202259, Lushnje, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected]
Administratorët: Erjet Dhima, Petrit Kaçeli
Persona kontakti: Erjet Dhima
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Erjet Emiltiadh Dhima,
Ortakët/Aksionerët:
Erjet Dhima - 100%
Anëtaret e organeve te drejtimit: Erjet Dhima