Studio L.E.A.L. AUDITING sh.p.k.

Studio L.E.A.L. AUDITING sh.p.k.
NIPT: K83814801N
Regjistrimi i Pare: 143, 06.02.2008
Adresa: Lagjja Nr. 4, Rruga Ismail Qemali, Pallati Nr. 46, Kati 4, Apartamenti 3, Sarandë, Shqipëri
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria:
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: [email protected] [email protected]
Administratorët: Leze Abazi, Eda Abazi
Persona kontakti: Leze Abazi, Eda Abazi
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Leze Tom Abazi,
Eda Luan Abazi,
Ortakët/Aksionerët:

Leze Abazi - 49% Eda Abazi - 51%

Anëtaret e organeve te drejtimit: