RSM Albania sh.p.k.

RSM Albania sh.p.k.
NIPT: L92313035V
Regjistrimi i Pare: 757, 16.09.2021
Adresa: Rruga Skënder Luarasi, sheshi Gjenerali Jozef San Martini, Pallati 3, H.19, Tiranë
Regjistrimet e mëparshme
me autoritetet kompetente
në vende të tjera
A.R., Nr., data e regjistrimit:
Emri i rrjetit ku bën pjesë shoqëria: RSM International
Rastet e zgjidhjes së parakohshme të kontratës së auditimit ligjor:
Informacione kontakti
Web, email: www.rsm.al/ [email protected]; bujar.b[email protected]; [email protected]
Administratorët: Bujar Bendo, Elona Bisha
Persona kontakti: Elona Bisha
Audituesit Ligjor të regjistruar, angazhuar ose punësuar: Fatian Themi Devija,
Bujar Pelivan Bendo,
Fatbardha Delo Shtrepi,
Elona Mehmetali Bisha,
Ortakët/Aksionerët:

Bujar Bendo – 45 %
Fatbardha Shtrepi – 25 %
Elona Bisha – 25 %
Sadik Berisha – 5 %

Anëtaret e organeve te drejtimit: